BLANCO, D. Texto fĂ­lmico / texto literario. Lienzo, n. 020, p. 9-66, 17 oct. 2017.