Alva, A. L. (2020). El cine: una realidad posapocalíptica. Ventana Indiscreta, (024), 37-39. https://doi.org/10.26439/vent.indiscreta2020.n024.4997