Mosquera Basas , F. (2023). Regular o no regular: el caso Airbnb en PerĂº. Ius Et Praxis, 56(056), 239-256. https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2023.n056.6403