Parejo Alfonso, L. (1993). El derecho fundamental a la intimidad. Ius Et Praxis, (21-22), 39-56. https://doi.org/10.26439/iusetpraxis1993.n21-22.3497