Encabezado de página

Perfil de usuario/a

Imagen del perfil

xaydung nhacua

Biografía

Cách tính diện tích thiết kế

- Móng cọc tùy theo độ sâu mà tính ...

- Móng băng nhà phố được tính 50% diện tích.

- Móng băng biệt thự được tính 50% diện tích.

- Móng đơn không tính tiền.

- Phần diện tích có mái che (mặt bằng trệt, lững, lầu, sân thượng và trong nhà) 100% diện tích. 

- Phần diện tích không mái che(cổng, tường rào và sân vườn) 50% diện tích. sân thượng có lan can 60% diện tích.

- Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích.

- Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích.

- Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tần thượng 60% diện tích.

- Phần mái tole 30% diện tích.

http://journals.library.oregonstate.edu/index.php/OURJ/user/viewPublicProfile/166960
http://ttlink.com/xaydungnhacua
http://journals.uran.ua/tcphee/user/viewPublicProfile/84758
http://www.sportclubplatz.com/jforum/user/profile/7659.page
https://www.longisland.com/profile/xaydungnhacua
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL/user/viewPublicProfile/19731
https://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/csc/user/viewPublicProfile/144999
http://metalartsguild.ca/profile/xaydungnhacua
http://metalartsguild.ca/profiles/blogs/dich-vu-tu-van-thiet-ke-cong-trinh-nha-pho-chuyen-nghiep
https://alabamarot.co.uk/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.windsurf.co.uk/forums/users/xaydungnhacua/
http://animatlab.com/User-Profile/userId/37416
http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/manajemendewantara/user/viewPublicProfile/15555
https://www.chaloke.com/forums/users/xaydungnhacua/
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/ei/user/viewPublicProfile/23620
https://ojs.library.dal.ca/dtj/user/viewPublicProfile/15282
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/user/viewPublicProfile/322389ISSN 2519-7215